Stworzyliśmy dla Ciebie niezależne forum dyskusyjne aby oddać Ci głos. Zmieniaj Polskę razem z nami! zmieniaj.pl

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projekt powstania grupy tematycznej SGDW
#1
Wnoszę niniejszym projekt grupy tematycznej o nazwie:Inicjatywa na Rzecz Zmiany Systemu Zarządzania Państwem - ProPatria
w skrócie SGDW-proPatria z następującym regulaminem REGULAMIN
GRUPY TEMATYCZNEJ
Inicjatywa na Rzecz Zmiany Systemu Zarządzania Państwem
ProPatria
Stowarzyszenia Gospodarki Dobra Wspólnego
§ 1
Grupa tematyczna pod nazwą: Inicjatywa na Rzecz Zmiany Systemu Zarządzania Państwem ProPatria działa na podstawie zapisu Rozdziału 5 – Organy doradcze, grupy zadaniowe – pod nazwą: Strefy Aktywności, w paragrafie 28.
§ 2
Grupa tematyczna pod nazwą: Inicjatywa na Rzecz Zmiany Systemu Zarządzania Państwem ProPatria zwana dalej SGDW - ProPatria działa w oparciu o cele zawarte w Rozdziale 2 paragraf 7 Statutu Stowarzyszenia Gospodarki Dobra Wspólnego.
§ 3
SGDW - ProPatria skupia wokół siebie ludzi z różnych środowisk, których celem jest budowanie alternatywnego systemu społeczno-polityczno-gospodarczego Polski, który nie powiela szkodliwych dla interesu polskiego społeczeństwa neoliberalnych praw ekonomicznych. Zadaniem SGDW – ProPatria jest budowanie projektów systemowych w zakresie zarządzania państwem w myśl zasady dobra wspólnego, będącego fundamentem Stowarzyszenia.
§ 4
W inicjatywie SGDW – ProPatria mogą współdziałać członkowie zwyczajni Stowarzyszenia GDW , członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz inne zewnętrzne stowarzyszenia posiadające tożsame lub zbliżone cele.
§ 5
Celem inicjatywy SGDW – proPatria jest edukowanie społeczeństwa, rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej poprzez publikatory, nowych rozwiązań w zakresie zarządzania i organizacji służącym dobru wspólnemu jak również uczestnictwo w doradztwie dla wszelkich instytucji państwa.
§ 6
Procedura funkcjonowania Inicjatywy na Rzecz Zmiany Systemu Zarządzania Państwem ProPatria w Stowarzyszeniu Gospodarki Dobra Wspólnego.
1. Członkowie inicjatywy SGDW – proPatria mogą wspólnie działać w ramach prowadzonych projektów jak również postanowić wprowadzenie grup roboczych w poszczególnych zagadnieniach.
2. W każdym przypadku ustanawia się osobę która koordynuje pracę inicjatywy SGDW-proPatria a jej zadaniem jest utrzymywanie prawidłowego działania.
3. Prace podejmowane są w systemie deliberacyjno-dyskusyjnym, w którym określa się warunki oraz ramy czasowe podejmowanych kwestii.
4. Wybór systemu deliberacyjno-dyskusyjnego dokonuje zespół SGDW-proPatria poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.
5. Rozpoczęte i zakończone kwestie są podawane do wiadomości członków SGDW poprzez informację umieszczaną na stronie SGDW oraz na forum http://www.zmieniaj.pl
6. W przypadku, gdy w ramach inicjatywy SGDW-proPatria współpracują inne stowarzyszenia, w głosowaniach w imieniu tych stowarzyszeń występuje ich przedstawiciel.
7. Koordynator zobowiązany jest informować o ostatecznie podjętych decyzjach i kierunkach działania oraz wynikach Zarząd SGDW nie rzadziej niż raz na miesiąc.
8. Współpraca w ramach inicjatywy SGDW-proPatria może odbywać się na bezpośrednich spotkaniach jak równie elektronicznie, stosując komunikatory, pocztę e-mail.
9. Inicjatywa SGDW-proPatria stanowi ciało doradcze Zarządu SGDW.
10. Zarząd SGDW zobowiązane jest w razie potrzeby wspierać inicjatywę proPatria w zakresie rozpowszechniania opracowanych zagadnień.
Odpowiedz
#2
Temat jak znalazł na szczegółowe przedyskutowanie podczas najbliższego WZC.
Odpowiedz
#3
(16.05.2017, 21:48)Roman Klimczyk napisał(a): Temat jak znalazł na szczegółowe przedyskutowanie podczas najbliższego WZC.

No niestety WZCz nie nastąpiło
Odpowiedz
#4
Z jednej strony projekt jak najbardziej ciekawy. Ale mimo że jestem członkiem stowarzyszenia i również zarządu - uważam że tak daleko idące inicjatywy nie powinny być zamkniętymi i podległymi żadnej organizacji, a powinny być jednym z elementów realizacyjnych dla projektu współpracy sieciowej.
Tworzenie struktur o charakterze hierarchicznym, podległym, w moim odczuciu nie jest działaniem strategicznie korzystnym.
Rolę stowarzyszenia widzę jako koordynatora, twórcy zasad i regulaminów współpracy, źródło inicjatyw organizacyjnych, konkursów idei - pomysłów, organizatora paneli dyskusyjnych i konferencji tematycznych oraz przede wszystkim zwornika wszelkich inicjatyw tego rodzaju.
Ponieważ powstaje teraz nowa koncepcja działań mająca położyć dużo większy nacisk na współpracę sieciową, sądzę że takie działania powinny być organizowane przez powstałą grupę aktywności - zadaniowy projekt mający jako cele przygotowanie wspomnianych powyżej założeń.
Myślę że to bardzo ważny kierunek i musimy opracować w pierwszej kolejności koncept takich działań, rolę stowarzyszenia, ustalić szczegółowe ramy i zasady współpracy i ruszyć z tym projektem, jako bytem w dużej części autonomicznym. Jesteśmy na etpie ustalania szczegółowych zasad tworzenia grup aktywności. Więc ten projekt powinien poczekać na te ustalenia.

Dlatego też w moim odczuciu powinniśmy dopracować &4 i &5. Ten projekt powinien mieć szersze wsparcie społeczne, również ze strony osób nie będących członkami organizacji społeczno-politycznych, a będących działaczami społecznymi czy mających dorobek intelektualny.
Odpowiedz
#5
No niestety ProPatria nie powstała z uwagi na niebotyczne trudności w zwołaniu WZC. Tak więc zostało powołane w dniu 18.07.2017 roku stowarzyszenie zwykłe Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych z siedzibą w Lublinie.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości